Nederlandse Samenvatting

In juni 1992 begon „Het Joodse Museum Westfalen” zijn eerste werkzaamheden in Dorsten, een kleine stad in Noord-Rijn-Westfalen. Het museum is een particuliere organisatie geleid door de „Vereniging voor Joodse Geschiedenis en Godsdienst“ (Verein für jüdische Geschichte und Religion e.V.).

Het Joodse Museum Westfalen (Dorsten)

Een paar jaar geleden werd een moderne vleugel aan het museum toegevoegd, die in augustus 2001 geopend werd. Hier is de permanente tentoonstelling te vinden. Bezoekers kunnen hier veel leren over de joodse geschiedenis en de joodse religie in Westfalen en men heeft de mogelijkheid joodse geschiedenis en kultuur in een regionale context te beleven als ook zich te informeren over het joodse leven in Duitsland in het verleden en heden.

De permanente tentoonstelling is opgedeeld in twee delen: „Joodse Religie en Kultuur“ en „Joden in Westfalen“. Het eerste deel over religie en kultuur richt zich op „Torah – Synagoge – Gemeenschap“. De Torah is het middelpunt van het Joodse Leven. De Torah rollen, geschreven op perkament, bevatten de vijf boeken van Mozes. De Torah wordt bewaard in de Synagoge, het huis van gebed en ontmoetingsplaats voor de Joodse gemeenschap. In het tweede deel waar het Joodse leven in verbinding met de Torah getoond wordt, kan men meer ontdekken over „ Huis – Familie – Individu” en het Joodse leven onder invloed van een zich veranderende sociale omgeving.

Het derde deel „Joods leven in Westfalen – Vernietiging en een Nieuw Begin“ belicht de terreur waaraan de joodse bevolking blootgesteld was tijdens het Nazi-Regime, wat eindigde met het verlies van al hun rechten en uiteindelijk hun vernietiging. Ondanks hun ervaringen gedurende de Shoah hebben na 1945 enige overlevenden besloten in Duitsland een nieuw leven te beginnen. In het vierde deel van de permanente tentoonstelling, „Nieuw Joods Leven in Westfalen“, geven grote zwartwit foto’s enige indrukken weer van het moderne Joodse gemeenschapsleven. De fotograaf Dirk Vogel heeft persoonlijk contact gehad met joodse gemeenschappen in de omgeving en heeft foto’s gemaakt van speciale gelegenheden zoals Purim, familiefeesten en samenkomsten van ouden van dagen in de middag. Op andere foto’s zien we het vieren van Chanukah, diensten van de liberale Minyan in de synagoge en andere officiele en privé aktiviteiten. De foto’s van Dirk Vogel tonen mensen, die een nieuwe joodse thuishaven in Westfalen gevonden hebben.

In het deel „Joden in Westfalen“, wordt de geschiedenis van joodse mensen in Westfalen van de Middeleeuwen tot heden aan de hand van 14 verhalen gepresenteerd. De verhalen van mannen en vrouwen – kooplieden, onderwijzers, kunstenaars, rabbi’s, politici, voetballers enz. – vertellen over het leven van joodse en niet-joodse Duitsers samen in Westfalen in moeilijke en ook makkelijker tijden. Dit deel van de tentoonstelling begint met een muntencollectie, die in 1951 in Münster gevonden werd. Ook wordt hier bericht hoeveel joodse Families van het land naar de stad verhuisden, waar hun sociale status belangrijker werd en dan de onzekere tijden met de Weimarse Republiek en de verschrikkelijke situatie tijdens het Nazi-regime: verhalen over discriminatie, kampen, exil, bevrijding en een nieuw begin na 1945. De tentoonstelling eindigt met berichten van de politicus Jaenette Wolff uit Bocholt en de textielhandelaar Rolf Abrahamsohn uit Marl, die nog steeds een belangrijke rol speelt in de omgang met het verleden, ook in verbinding met de Duits-Israelische vriendschap.

De tentoonstelling „Joden in Westfalen“ laat niet alleen de crises en katastrophen van de Duits-Joodse geschiedenis zien, maar belicht ook andere aspecten: de goede verhouding tussen joden en niet-joden (gentiles) waarvan iedereen profiteerde. De tentoonstelling toont een historische kroniek als ook indrukken van het joodse leven en geeft de bezoeker de gelegenheid de verschillende aspecten van vroeger en heden te leren kennen.

Regelmatig worden voordrachten, films en andere culturele gebeurtenissen aangeboden. Speciale tentoonstellingen over kunst, geschiedenis en mensenrechtsthema’s worden getoond in het oude deel van het Museum. Geinteresseerde bezoekers kunnen zich in een bibliotheek met meer dan 5000 boeken over joodse cultuur en leven nog verder informeren. In de foyer van het museum bevindt zich een mooie collectie boeken van de „LiteraturHandlung“ , die grote boekwinkels in Berlijn en München hebben.